نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر طرح ملی طناورز بر هماهنگی چشم – دست دانش آموزان پسر مقطع چهارم ابتدایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 57-69

10.22059/jmlm.2013.35700

بنیامین قلیچ پور؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده


2. بررسی وضعیت هوش هیجانی ورزشکاران نخبة زن و مرد رشته های تیمی و انفرادی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 91-105

10.22059/jmlm.2013.35703

مهدی غفوری؛ مهدی شهبازی؛ پریسا رستگار؛ احسان فاتحی