نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة اثر دو روش خودالگودهی و نمایش ویدئویی مدل ماهر بر اکتساب و یادگیری مهارت سرویس والیبال

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 61-77

سید رسول سوزنده پور؛ احمدرضا موحدی؛ لیلا مظاهری؛ غلامرضا شریفی