نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مشاهدة مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالانس دو پایه

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 143-156

10.22059/jmlm.2012.28990

اکبر قوامی؛ فاطمه سادات حسینی؛ حسن محمدزاده؛ بهنام ملکی؛ حسین برهانی


2. تأثیر بازی رایانه ای بر بهرة هوشی، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 135-145

masoud delbari؛ حسن محمدزاده؛ محمود دلبری