نویسنده = فرناز ترابی
تعداد مقالات: 8
1. تاثیر مهارت‌های حرکتی ظریف بر حرکات کلیشه‌ای کودکان مبتلا به طیف اوتیسم

دوره 12، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 515-531

10.22059/jmlm.2021.317203.1556

فرناز ترابی؛ سیده متینه رضوی


8. مقایسة تاثیر تماشاگر و موسیقی بر اجرا و یادگیری یک مهارت مجرد (پرتاب آزاد بسکتبال)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 65-82

فرناز ترابی؛ محمود شیخ؛ الهه عرب عامری؛ رسول حمایت طلب؛ فضل الله باقرزاده