نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ورزش و خطرپذیری در برابر سوءمصرف (سیگار، مواد مخدر و الکل) در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 5-24

علی زاده محمدی؛ زهره احمدآبادی؛ سمیه احمدآبادی؛ مهدی رافعی بروجنی