نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر تمرین مهارت های روان شناختی بر عملکرد، یادداری و انتقال تحت فشار بازیکنان نوآموز بدمینتون

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 293-326

10.22059/jmlm.2018.133863.975

ابراهیم متشرعی؛ بهروز عبدلی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ علیرضا فارسی


2. تأثیر دشواری تکلیف و بازخورد بینایی بر تعادل زنان سالمند

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 457-472

10.22059/jmlm.2015.57104

علیرضا فارسی؛ حدیث کاویانپور


3. مقایسۀ تأثیر بار توجهی شناختی و شناختی – حرکتی بر اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 43-55

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ مریم کاویانی


4. اثر آرایش تمرین (تداخل زمینه ای) بر اکتساب، یادداری و انتقال تکالیف پیش بینی انطباقی با سرعت های ثابت، افزایشی و کاهشی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389

محمدعلی اصلانخانی؛ علیرضا فارسی؛ سید حجت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضایی


5. تأثیر تجربه ادراکی – حرکتی بر بهره رشد حرکتی حرکات درشت و ظریف نوزادان 8 – 5 ماهه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ مریم کاویانی؛ اکرم کاویانی