نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. مقایسۀ رشد مهارت های حرکتی درشت کودکان پیش دبستانی با و بدون تجربیات حرکتی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 29-43

علی رضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ نرگس فعال؛ مریم کاویانی


2. مقایسۀ تأثیر بار توجهی شناختی و شناختی – حرکتی بر اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 43-55

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ مریم کاویانی


3. تأثیر تجربه ادراکی – حرکتی بر بهره رشد حرکتی حرکات درشت و ظریف نوزادان 8 – 5 ماهه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ مریم کاویانی؛ اکرم کاویانی