نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

علی حبیبی؛ احمدرضا موحدی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ شهین جلالی؛ جلیل مرادی