نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 57-79

احمد رحمانی؛ جواد صالحی؛ مریم آذرشین؛ طیبه بخشی نیا