نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر بازی سایه بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان پیش‌دبستانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-91

10.22059/jmlm.2017.61948

ملیحه رضایی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ رخساره بادامی


3. اثر دست برتری و نوع تمرین (آشکار و پنهان) بر دقت و زمان عکس‌العمل متوالی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 529-548

10.22059/jmlm.2015.57269

زهره فرنقی؛ رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی


4. روایی و پایایی مجموعه آزمون‌های ارزیابی حرکت کودکان (M-ABC) در کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 105-122

10.22059/jmlm.2015.54508

رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ فهیمه رجبی؛ منصوره جعفری


5. تأثیر شاخص تودۀ بدن بر اجرای مهارت‌های بنیادی کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 397-414

10.22059/jmlm.2014.51876

رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ فهیمه رجبی؛ منصوره جعفری


6. نقش بازخورد خودکنترلی در یادگیری مشاهده ای

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 81-101

مریم نزاکت الحسینی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی


7. جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

علی حبیبی؛ احمدرضا موحدی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ شهین جلالی؛ جلیل مرادی