نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 5
2. مقایسۀ رشد مهارت های حرکتی درشت کودکان پیش دبستانی با و بدون تجربیات حرکتی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 29-43

علی رضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ نرگس فعال؛ مریم کاویانی


3. مقایسة تاثیر بازخورد مسدود، تصادفی و بازخورد اختصاصی بخش دشوار بر اکتساب و یادداری سرویس بلند بدمینتون

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 57-73

علی رضا فارسی؛ مریم اکرادی؛ زهرا عسگری؛ مینا غلامی


4. مقایسة اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 91-114

علی رضا صابری کاخکی؛ حسین صمدی؛ علی رضا فارسی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ حمید صداقت


5. مقایسة اثر انواع تمرین بار شناختی بر زمان و دقت تکلیف هماهنگی دودستی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 133-149

غلام حسین ناظم زادگان؛ فضل اله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب؛ علی رضا فارسی