نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة سطح و الگوی نیازهای توجه در سرویس پرشی والیبال

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 45-64

حمید صالحی؛ احمدرضا موحدی؛ غلامعلی قاسمی کهریزسنگی؛ عدنان غضنفری