نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 9
2. تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه بر یادگیری ضربۀ بیلیارد

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 311-320

10.22059/jmlm.2019.251111.1346

مهدیه قره لر؛ معصومه شجاعی؛ حسن محمدزاده


3. بررسی ادراک ویژۀ عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-107

10.22059/jmlm.2017.61949

برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده


4. تأثیر تجربۀ حرکتی و شناختی بر توانایی چرخش ذهنی پسران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-86

10.22059/jmlm.2015.54506

جلال دهقانی زاده؛ حسن محمدزاده؛ هادی مرادی


5. تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر تعادل پویای مردان جوان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 453-462

10.22059/jmlm.2015.52769

حسن محمدزاده؛ محمد علی نظری؛ ماندانا حیدری


6. تغییر در سرعت تصویرسازی یک توالی حرکتی خودکارشده و تأثیر آن بر عملکرد ورزشی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 385-396

10.22059/jmlm.2014.51875

علی فتحی زاده؛ پرهام سیستانی؛ احمد ترک فر؛ حسن محمدزاده


9. بررسی رابطة کمال گرایی، استرس و تحلیل رفتگی در بین مربیان شنای زن و مرد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 129-139

10.22059/jmlm.2012.25079

حسن محمدزاده جهتلو؛ سمکو سیدابراهیمی؛ سعدی سامی