نویسنده = ������������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطة کمال گرایی، استرس و تحلیل رفتگی در بین مربیان شنای زن و مرد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 129-139

10.22059/jmlm.2012.25079

حسن محمدزاده جهتلو؛ سمکو سیدابراهیمی؛ سعدی سامی