نویسنده = احمدرضا موحدی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر هدف‌گزینی آسان و دشوار بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دانش ‌آموزان کم‌توان ذهنی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 385-404

محدثه محمدی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی؛ شیلا صفوی همامی


2. تأثیر تمرینات توپ سوئیسی بر بهبود کارکرد حسی- حرکتی سه پسر اوتیستیک، پژوهش موردی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-37

زهرا ملاکریمی؛ احمدرضا موحدی؛ سید محمد مرندی؛ فاطمه بهرامی


6. تأثیر بازی‌های کودکانۀ جسمانی بر بهبود کمرویی دانش‌‌آموزان دختر دبستانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 187-201

مریم پروین؛ احمدرضا موحدی؛ سالار فرامرزی


7. تأثیر تمرین دو تکنیک کاراته بر کاهش رفتارهای قالبی سه پسر در خود فرورفتة نهایی، پژوهش مورد منفرد

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 97-122

فاطمه بهرامی؛ احمدرضا موحدی؛ سیدمحمد مرندی؛ احمد عابدی