نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مشاهدة مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالانس دو پایه

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 143-156

10.22059/jmlm.2012.28990

اکبر قوامی؛ فاطمه سادات حسینی؛ حسن محمدزاده؛ بهنام ملکی؛ حسین برهانی