نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 4
2. آثار تمرین کم‌خطا بر یادگیری یک مهارت هدف‌گیری در نوجوانان کم‌توان ذهنی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 295-310

10.22059/jmlm.2018.250766.1341

علی حسین ناصری؛ عباس بهرام؛ حمید صالحی؛ افخم دانشور


4. تأثیر تغییر پذیری تمرین و سن بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 115-133

ندا شهرزاد؛ عباس بهرام؛ محسن شفیع زاده؛ مرجان صفاری