نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 8
2. مقایسة سطح و الگوی نیازهای توجه در سرویس پرشی والیبال

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 45-64

حمید صالحی؛ احمدرضا موحدی؛ غلامعلی قاسمی کهریزسنگی؛ عدنان غضنفری


3. هدف گزینی، عامل انگیزشی برای تسهیل یادگیری مهارت سرویس والیبال در مبتدیان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 119-135

الهام خدادادی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی


4. نقش بازخورد خودکنترلی در یادگیری مشاهده ای

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 81-101

مریم نزاکت الحسینی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی


5. تأثیر بازی های کودکانة سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانش آموزان دختر اول ابتدایی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 147-164

فاطمه پورشکوری شارمی؛ احمدرضا موحدی؛ احمد عابدی


6. جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

علی حبیبی؛ احمدرضا موحدی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ شهین جلالی؛ جلیل مرادی


8. مقایسة اثر دو روش خودالگودهی و نمایش ویدئویی مدل ماهر بر اکتساب و یادگیری مهارت سرویس والیبال

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 61-77

سید رسول سوزنده پور؛ احمدرضا موحدی؛ لیلا مظاهری؛ غلامرضا شریفی