نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 5
1. تغییرات کارآمدی عضلانی طی کوشش‌های موفق و ناموفق در تیراندازان ماهر با تپانچه: نقش میانجی چشم ساکن

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 481-494

10.22059/jmlm.2021.312723.1538

امیر شهاوند؛ داریوش خواجوی؛ علیرضا بهرامی؛ احمد قطبی ورزنه


5. تأثیر یک برنامة مداخلة تمرینی بر عملکردهای حرکتی مرتبط با افتادن در مردان سالمند بدون فعالیت بدنی منظم

دوره 5، 2 (12)، تابستان 1392، صفحه 49-65

10.22059/jmlm.2013.32147

داریوش خواجوی؛ احمد فرخی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ انوشیروان کاظم نژاد