نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 7
3. کاربرد تمرین کَم‌خطا برای تسهیل یادگیری حرکتی ضمنی در کودکان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 367-384

10.22059/jmlm.2018.208461.1100

حمید صالحی؛ محبوبه مهرورز؛ مهدی رافعی بروجنی


4. اثر تسهیل‌کننده برنامه تمرین خودکنترل در یادگیری چند مهارت حرکتی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 79-89

10.22059/jmlm.2018.142166.1039

حمید صالحی؛ سمیه شاهدوستی؛ مهدی رافعی بروجنی؛ مریم نزاکت الحسینی


5. آثار تغییرپذیری تمـرین و توجه در یادگیری مهارتی ورزشی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 287-301

10.22059/jmlm.2017.213654.1136

حمید صالحی؛ زهرا زمان پور بروجنی


7. تغییر ویژگی‌های سینماتیکی سرویس تنیس تحت شرایط فشار رقابتی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 99-112

10.22059/jmlm.2016.58501

فرهنگ یزدان پرست؛ حمید صالحی؛ شهرام لنجان نژادیان