نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی برنامه مدیریت هیجانات وارزیابی اثر بخشی آن بر کنترل خشم و ارتقای سلامت روان در بازیکنان فوتبال

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 225-238

10.22059/jmlm.2016.58930

محمد رحیمی؛ غلامعلی افروز؛ علی اکبر ارجمند نیا؛ الهام عظیم زاده


2. تعیین روایی و پایایی پرسشنامة ارزیابی شکست در عملکرد

دوره 5، 2 (12)، تابستان 1392، صفحه 37-48

10.22059/jmlm.2013.32146

بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ الهام عظیم زاده؛ جواد افشاری