نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 3
1. تغییرات کارآمدی عضلانی طی کوشش‌های موفق و ناموفق در تیراندازان ماهر با تپانچه: نقش میانجی چشم ساکن

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 481-494

10.22059/jmlm.2021.312723.1538

امیر شهاوند؛ داریوش خواجوی؛ علیرضا بهرامی؛ احمد قطبی ورزنه


2. تاثیر تمرین های دید ورزشی بر ادراک بینایی کودکان کم توان ذهنی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 277-292

10.22059/jmlm.2018.239824.1289

محبوبه امامی؛ علیرضا بهرامی؛ ولی شیری