نویسنده = �������������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر زمان‌بندی تمرین هوازی حاد بر تحکیم حافظۀ کلامی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 185-201

10.22059/jmlm.2021.319754.1562

پروین قدرت نالوس؛ احسان زارعیان؛ محمدرضا قاسمیان مقدم


2. تأثیر دستورالعمل توجه بر عملکرد بازیکنان تنیس روی میز در موقعیت تحت فشار

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 475-491

10.22059/jmlm.2015.52813

محمدرضا قاسمیان مقدم؛ حمیدرضا طاهری