نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر انواع رنگ محیطی بر زمان واکنش ساده به محرک شنیداری

دوره 5، 3 (13)، پاییز 1392، صفحه 27-40

10.22059/jmlm.2013.32133

احسان خواجوی راوری؛ احمد فرخی؛ امیر عباسقلی پور؛ نفیسه کارشناس نجف آبادی؛ سعید سهیلی پور