نویسنده = �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل انگیزشی شرکت در رشتة کشتی در میان کشتی¬گیران رده¬های سنی مختلف شهر کرمانشاه

دوره 5، 2 (12)، تابستان 1392، صفحه 23-35

10.22059/jmlm.2013.32145

ایرج آرمندپور؛ جواد عظیمی راد؛ حمیدرضا نگارستانی