نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. آسیب ورزشی در ارتباط با ویژگی های شخصیتی کشتی گیران نخبۀ ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 451-465

10.22059/jmlm.2016.59381

امیرحسین براتی؛ فرشید طهماسبی؛ کریم بیگلر


2. تأثیر آسیب‌دیدگی بر نیمرخ حالات خلقی بازیکنان فوتبال تیم پرسپولیس تهران

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 125-139

10.22059/jmlm.2014.50194

کریم بیگلر؛ امیرحسین براتی؛ داریوش سودی؛ فرشید طهماسبی