نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. آثار تمرین کم‌خطا بر یادگیری یک مهارت هدف‌گیری در نوجوانان کم‌توان ذهنی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 295-310

10.22059/jmlm.2018.250766.1341

علی حسین ناصری؛ عباس بهرام؛ حمید صالحی؛ افخم دانشور