نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر الگودهی خودکنترلی بر یادگیری یک تکلیف زمان‌بندی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 359-373

10.22059/jmlm.2015.55918

اسماعیل نصیری؛ احمد فرخی؛ فضل الله باقرزاده