نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-58

10.22059/jmlm.2016.58500

بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ اعظم قزی


2. تأثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت های مسن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 71-89

10.22059/jmlm.2013.35701

نصور احمدی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ ناصر نقدی


3. تعیین روایی و پایایی پرسشنامة ارزیابی شکست در عملکرد

دوره 5، 2 (12)، تابستان 1392، صفحه 37-48

10.22059/jmlm.2013.32146

بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ الهام عظیم زاده؛ جواد افشاری