نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تمرین دوتایی بر یادگیری شنای کرال سینه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-14

10.22059/jmlm.2017.61944

شهاب پروین پور؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ فضل الله باقرزاده


2. تأثیر الگودهی خودکنترلی بر یادگیری یک تکلیف زمان‌بندی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 359-373

10.22059/jmlm.2015.55918

اسماعیل نصیری؛ احمد فرخی؛ فضل الله باقرزاده


3. تأثیر سطوح مختلف انگیختگی و شدت تمرین بر تصمیم گیری فوتبالیست های ماهر زن

دوره 5، 2 (12)، تابستان 1392، صفحه 67-89

10.22059/jmlm.2013.32148

فاطمه رضایی؛ مهدی شهبازی؛ فضل الله باقرزاده