نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آسیب‌دیدگی بر نیمرخ حالات خلقی بازیکنان فوتبال تیم پرسپولیس تهران

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 125-139

10.22059/jmlm.2014.50194

کریم بیگلر؛ امیرحسین براتی؛ داریوش سودی؛ فرشید طهماسبی