نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. درک دختران نوجوان و والدینشان از نقش خانواده در شکل گیری رفتار فعالیت بدنی در دختران

دوره 5، 3 (13)، پاییز 1392، صفحه 61-77

10.22059/jmlm.2013.32135

سیده وحیده حسینی؛ منیره انوشه؛ عباس عباس زاده؛ محمد احسانی