نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تغییر در سرعت تصویرسازی یک توالی حرکتی خودکارشده و تأثیر آن بر عملکرد ورزشی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 385-396

10.22059/jmlm.2014.51875

علی فتحی زاده؛ پرهام سیستانی؛ احمد ترک فر؛ حسن محمدزاده