نویسنده = ���������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ تأثیر تصویرسازی خاص شناختی و عمومی شناختی بر اجرای مهارت‌های فوتبالیست‌های 10-7 ساله

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 239-251

10.22059/jmlm.2015.55253

مهرزاد خارستانی؛ مجتبی اسماعیلی آبدر؛ احمد قطبی ورزنه