نویسنده = نمازی زاده، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه‌ای بر اجرای مهارت پرتاب منطقه ای در بسکتبالیست های ماهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22059/jmlm.2020.294648.1478

زهرا نقی زاده؛ احمدرضا موحدی؛ مهدی نمازی زاده؛ مطهره میردامادی