نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تمرین کَم‌خطا برای تسهیل یادگیری حرکتی ضمنی در کودکان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 367-384

10.22059/jmlm.2018.208461.1100

حمید صالحی؛ محبوبه مهرورز؛ مهدی رافعی بروجنی