نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. ظهور مهارت برجسته در پرتاب آزاد بسکتبال با سطوح مختلف مهارتی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 17-33

10.22059/jmlm.2019.134813.985

فرانک پورحسینی؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی


2. تأثیر موزیک تند و کند بر ادراک عمق دختران جوان ورزشکار در شرایط خستگی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-77

10.22059/jmlm.2018.109329.845

فرانک پورحسینی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی