نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ظهور فراپایداری و وسعت نواحی فراپایدار در شمشیربازان با سطوح متفاوت مهارت حرکتی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 405-422

10.22059/jmlm.2017.137066.999

بهرام غفاری؛ مهدی شهبازی؛ مهدی آقاپور؛ الهام شیرزاد


2. تأثیر تمرینات مبتنی بر چارچوب نقطۀ چالش بر کنترل قامت افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 39-57

10.22059/jmlm.2017.61946

مسعود ظهیری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی آقاپور؛ نسترن مجدی نسب