نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی برنامه مدیریت هیجانات وارزیابی اثر بخشی آن بر کنترل خشم و ارتقای سلامت روان در بازیکنان فوتبال

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 225-238

10.22059/jmlm.2016.58930

محمد رحیمی؛ غلامعلی افروز؛ علی اکبر ارجمند نیا؛ الهام عظیم زاده