نویسنده = �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ تمرینات نوروفیدبک و تمرین بدنی بر عملکرد و یادداری مهارت پرتاب دارت

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 467-483

10.22059/jmlm.2016.59382

حسن محمد زاده؛ مریم صالحی؛ حجت‌الله امینی


2. تأثیر تمرین حافظۀ کاری و تمرین بدنی بر چرخش ذهنی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 113-125

10.22059/jmlm.2016.58498

جلال دهقانی زاده؛ مریم لطفی؛ حسن محمد زاده