نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تمرینات بازی‌محور بر رشد حرکتی کودکان دارای اضافه وزن با اختلال هماهنگی رشدی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 87-101

10.22059/jmlm.2018.246808.1321

مریم شجاع؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ عبدالله قاسمی


2. مقایسۀ الگوهای مشاهده‌ای در یادگیری تکالیف مختلف

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 457-475

10.22059/jmlm.2017.220713.1186

مهتاب عربی؛ عبدالله قاسمی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


3. اثر مداخلۀ فراهم‌سازی حرکتی محیط بر رشد اجتماعی نوپایان

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 193-207

10.22059/jmlm.2016.59268

آسیه ذوقی؛ معصومه شجاعی؛ عبدالله قاسمی