نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک دوره برنامۀ آرام‌سازی بر عملکرد بازیکنان نیمه‌ماهر فوتبال

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 385-411

10.22059/jmlm.2018.208261.1095

بهروز گل محمدی؛ ولی اله کاشانی؛ امین خسروی جعفری