نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 5
1. تعیین روایی و پایایی نسخۀ خلاصه‌شدۀ آزمون ارزیابی سیستم‌های تعادل در سالمندان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 53-69

10.22059/jmlm.2018.246238.1317

ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ بهروز گل محمدی؛ محمدرضا سلمان زاده


2. تأثیر ماساژ تا تکمیل دورۀ جنینی بر بازتاب‌های نوزادان زودرس

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 107-119

10.22059/jmlm.2017.233635.1244

منصوره مکبریان؛ شمس اله نوری پور


4. ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 423-443

10.22059/jmlm.2017.135776.994

ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ الهه مصطفایی فر


5. مقایسۀ شادکامی زنان و مردان سالمند فعال و غیرفعال شهر تهران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 183-194

10.22059/jmlm.2014.50456

منصوره مکبریان؛ ولی‌اله کاشانی؛ کبری کاشانی؛ سمیه نامدار طجری