نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 4
3. تأثیر یک دوره بازی‌های ویدئویی فعال بر یادگیری مهارت پرتاب دارت در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 183-197

10.22059/jmlm.2019.278147.1439

نیلوفر جعفری گندمانی؛ رسول عابدان زاده؛ اسماعیل صائمی