نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر چرخة بیوریتم بر توان جسمانی دختران والیبالیست

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 85-99

10.22059/jmlm.2020.294142.1476

سمیه بیزادی زاده؛ مرتضی نیکوفر؛ رضا دلاور