نویسنده = ������������ ������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر آموزش تیراندازی با تفنگ بادی بر پرخاشگری دختران نوجوان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 205-217

10.22059/jmlm.2020.298695.1491

کیمیا مصطفوی؛ سید محی الدین بهاری؛ افسانه صنعت کاران