نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شدت بار تکلیف ثانویه و دستورالعمل‌های کانون توجه بر کنترل خیرگی و دقت پرتاب دارت

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 313-327

10.22059/jmlm.2020.304064.1510

داود حومنیان؛ ایوب اسدی؛ مهدی تختائی؛ زهرا جهانبانی؛ مجتبی رحمانی