کلیدواژه‌ها = یادگیری حرکتی
تعداد مقالات: 10
2. مقایسۀ اثر تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی و حرکتی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 153-168

10.22059/jmlm.2020.293682.1474

رویا مهدی پور؛ مهدی نمازی زاده؛ رخساره بادامی؛ حمید میرحسینی


3. تبیین مفهوم سنجش یادداری در مهارت‌های حرکتی براساس مقالات علمی- پژوهشی فارسی: تحلیل محتوای کیفی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 169-186

10.22059/jmlm.2020.300847.1500

عالیه میری اردکول؛ محمد رضا شهابی کاسب؛ رسول زیدآبادی


5. اثر تسهیل‌کننده برنامه تمرین خودکنترل در یادگیری چند مهارت حرکتی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 79-89

10.22059/jmlm.2018.142166.1039

حمید صالحی؛ سمیه شاهدوستی؛ مهدی رافعی بروجنی؛ مریم نزاکت الحسینی


10. تأثیر بازخورد به کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده

دوره 5، 3 (13)، پاییز 1392، صفحه 5-25

10.22059/jmlm.2013.32132

زهرا استیری؛ الهه عرب عامری؛ رسول حمایت طلب؛ محمود شیخ؛ الهه حجازی؛ رزا رهاوی؛ علی چشمی