کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس نگرش دانش آموزان نسبت به تربیت بدنی (SATPES)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 467-483

میثم بیابانی؛ رسول حمایت طلب؛ فضل الله باقرزاده؛ الهه عرب عامری


2. بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس اضطراب آسیب ورزشی (PSIAS)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 349-366

روح اله گهواره؛ رضا رجبی؛ شهناز شهربانیان؛ حسن غرایاق زندی


3. روایی و پایایی مقیاس نیازهای روان‌شناختی پایه در تمرین

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 607-626

نجمه رضاسلطانی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری


4. بررسی اعتبار عاملی و پایایی نسخۀ فارسی سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتی-2 (CSAI-2) در ابعاد شدت، جهت و فرکانس

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 253-279

امیرحسین مهرصفر؛ محمد خبیری؛ علی مقدم زاده


5. روایی و پایایی مجموعه آزمون‌های ارزیابی حرکت کودکان (M-ABC) در کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 105-122

رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ فهیمه رجبی؛ منصوره جعفری


6. پایایی و روایی آزمون‌های بالینی عملکرد تعادلی در کم‌شنوایان با سطح شنوایی متوسط

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 493-510

احمد قطبی ورزنه؛ مهدی ضرغامی؛ علیرضا بهرامی


7. ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه منابع استرس حاد کشتی گیران (SASWQ)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 141-160

محمد حسین قهرمانی؛ علیرضا فارسی؛ محمد علی بشارت؛ بهروز عبدلی


9. تعیین روایی و پایایی پرسشنامة ارزیابی شکست در عملکرد

دوره 5، 2 (12)، تابستان 1392، صفحه 37-48

بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ الهام عظیم زاده؛ جواد افشاری