کلیدواژه‌ها = سالمندان
تعداد مقالات: 8
1. تعیین روایی و پایایی نسخۀ خلاصه‌شدۀ آزمون ارزیابی سیستم‌های تعادل در سالمندان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 53-69

10.22059/jmlm.2018.246238.1317

ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ بهروز گل محمدی؛ محمدرضا سلمان زاده


3. تأثیر دشواری تکلیف و بازخورد بینایی بر تعادل زنان سالمند

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 457-472

10.22059/jmlm.2015.57104

علیرضا فارسی؛ حدیث کاویانپور


5. مقایسۀ شادکامی زنان و مردان سالمند فعال و غیرفعال شهر تهران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 183-194

10.22059/jmlm.2014.50456

منصوره مکبریان؛ ولی‌اله کاشانی؛ کبری کاشانی؛ سمیه نامدار طجری


6. تأثیر شاخص تودة بدنی بر زمان واکنش و پاسخ سالمندان فعال و غیرفعال

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-21

10.22059/jmlm.2014.50187

عبدالرحمن خضری؛ الهه عرب عامری؛ رسول حمایت طلب


7. تأثیر انواع مختلف خودگویی بر عملکرد تعادلی سالمندان سالم

دوره 5، 3 (13)، پاییز 1392، صفحه 119-133

10.22059/jmlm.2013.32138

امیر شریعتی؛ جمال فاضل کلخوران


8. مقایسه انگیزه شرکت زنان و مردان سالمند شهر تهران در فعالیت بدنی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

مهوش نوربخش؛ احمد فرخی؛ سعیده خاکپور؛ همایون فراهانی